Základní informace

„Jsme nejlepší. A stále se zlepšujeme.“

 

Střední škola reklamní a umělecké tvorby Michael je jedinou školou poskytující komplexní vzdělání v oblasti umění a reklamy. Naši studenti získávají schopnosti a dovednosti potřebné pro pozdější působení v rozličných profesích:

Aprobovaní odborníci

Všichni vyučující jsou aprobovaní odborníci působící dříve či v současnosti v daných oborech.

Rozvíjíme talent

Společně se snažíme rozvíjet talent každého studenta a rozšiřovat jeho dovednosti tak, aby bezprostředně po ukončení studia mohli nastoupit do zaměstnání v oboru.

Povinná praxe

K tomu studentům pomáhá i povinná praxe v českých či zahraničních reklamních agenturách, výměnné pobyty a rozšířená výuka anglického jazyka. Díky tomu získají studenti i potřebné kontakty a rozhled
v oboru.

Moderně vybavené účebny

Teoretická i praktická výuka probíhá v klidném prostředí v učebnách či studiích s moderní technikou.
Škola má vlastní jídelnu a rozlehlou zahradu.

Historie školy

Střední škola reklamní a umělecké tvorby Michael vychovává profesionály již bezmála dvě desetiletí. Jejím zakladatelem byl v roce 1994 reklamní textař Zdeněk Štěpánek, legenda oboru. Od té doby se
z názvu školy stala renomovaná značka.

K hlavním impulzům pro její vznik patřil trvalý nedostatek kvalifikovaných absolventů středních škol, kvalitně připravených pro uplatnění ve světě reklamy i užitého umění. Škola Michael poskytuje v této oblasti jedinečně všestranné vzdělání, což ji odlišuje od obdobných škol v ČR.