Pro studenty

Bakalář

Platba školného

Školné pro školní rok 2018/2019

   
 VOŠ 38 000 Kč
 
Umělecké obory
 
od 46 000 Kč         
Management  36 000 Kč
Dálkové studium 27 000 Kč
Management dvojjazyčná výuka 46 000 Kč

Bankovní spojení: 5031014256/5500 (Raiffeisen BANK), VS = rodné číslo žáka

Stipendium

Nejlepším žákům denního studia jsou každoročně udělována prospěchová stipendia v minimální výši 3 000 Kč za školní rok.

Podmínky pro udělení studijního stipendia ve školním roce 2016/2017:
vynikající prospěch
nízká absence
žádné kázeňské přestupky ani snížený stupeň z chování
klasifikace uzavřena v řádném termínu.

Pro školní rok 2017/2018 obdržely studijní stipendium
ve výši 3 000 Kč  žákyně:
Karlachová Hana 3. M
Voráčková Barbora
3. G
Tuzhilkina Nadezda
2. G
Svobodová Kateřina
4. G
Urbanová Aneta
2. M
Zlateva Julie
4. M
Kulić Ana
3. F
Sovová Kateřina
2. F

Praha 9. 10. 2017

Ing. Monika Hrubešová
ředitelka školy

Stravování

Provoz školní jídelny:
7.30–15.15 hod., v pátek 7.30–15.30 hod.

Výdej obědů:
11.00–14.30 hod., v pátek 11.00–14.00 hod.

Více informací o provozu jídelny Jídelní lístek