Dálkové studium

„Doplnění vzdělání je vynikající investicí.“

 

(Na tento obor jsou studenti přijímáni na základě přijímací zkoušky (v 1. kole) a osobního motivačního pohovoru.)
 
přihlášku najdete zde
 
Toto čtyřleté studium je určeno všem, kteří si chtějí při zaměstnání doplnit středoškolské vzdělání
a ukončit je maturitní zkouškou. Studium je vhodné pro uchazeče se zájmem o reklamu, marketing
a umění, se schopností rozhodovat a ovlivňovat pracovní týmy.

Studium probíhá formou sobotních konzultací, které se konají zpravidla 2x měsíčně. Data konzultací jsou vždy před zahájením daného pololetí vypsána dle schváleného učebního plánu MŠMT ČR.
V případech, kdy se nemohou studenti dostavit, mohou po předchozí domluvě využít možnost individuálních konzultací nebo e-mailové korespondence. Studium je podobné vysokoškolskému typu studia. Jednotlivé předměty jsou hodnoceny v závěru daného pololetí na základě vypsaných zkoušek, seminárních prací atd.

Studijní program je koncipován tak, aby zabezpečil požadovanou úroveň všeobecného vzdělávání
a odborného vzdělávání v oblasti ekonomické, obchodní, podnikatelské, umělecké a reklamní. Vychází
z koncepce oboru denního studia, která je upravena dle počtu stanovených konzultačních hodin.
 
Absolventi studijního oboru Management a produkce získávají komplexní odborné i všeobecné vědomosti a znalosti a mohou se tak uplatnit zejména v uměleckých, reklamních a produkčních agenturách, v redakcích periodik, v nakladatelstvích, ale také jako samostatní podnikatelé. Jsou rovněž dobře připraveni i pro vyšší odborné a vysokoškolské studium na školách ekonomického nebo uměleckého zaměření.
 
Termíny konzultací dálkového studia školního roku 2018-19

Školní řád pro dálkové studium k nahlédnutí zde.
Rozvrh konzultací na 1.pololetí zde
Rozvrh konzultací na 2.pololetí
Plán konzultací k nahlédnutí zde

 


Přihlásit se ke studiu: Online přihláška