Vyhlášení termínů dalšího kola přijímacího řízení

VYHLÁŠENÍ TERMÍNŮ DALŠÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 s nástupem od 1. 9. 2017

Ředitelka školy MICHÆL - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o., v souladu s ust. § 60f zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), za účelem naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlašuje další kolo přijímacího řízení a stanovuje termín školní přijímací zkoušky.
Bližší info poskytne L. Scholzová na tel. čísle 602 314 047 nebo na e-mailu scholzoval@skolamichael.cz.

Pozvánku k přijímací zkoušce zašle ředitelka školy MICHÆL - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o. uchazeči nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání této zkoušky.

Termín přijímací a talentové zkoušky pro nově otevíraný samostatný obor Design interiéru:
11. 5. a 18. 5. 2017 nebo po individuální domluvě.

Termíny přijímací a talentové zkoušky v dalším kole pro obory Fotografická tvorba a Grafický design:
11. 5. a 18. 5. 2017 nebo po individuální domluvě.

Termíny přijímací zkoušky v dalším kole pro obor Management a produkce:
18. 5. 2017 nebo po individuální domluvě.

Předpokládaný počet přijatých uchazečů:
obor 82-41-M/02 Užitá fotografie a média 5
ŠVP Fotografická tvorba

obor 82-41-M/05 Grafický design 6
ŠVP Grafický design a vizuální komunikace
ŠVP Grafický design a postprodukce

obor 82-41-M/11 Design interiéru 8
ŠVP Design interiéru

obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 10
ŠVP Management a produkce

Ing. Monika Hrubešová
ředitelka školy

Další aktuality

2. kolo přijímacího řízení na VOŠ 28. 6.
Úspěch absolventky školy Michael
Vernisáž výstavy Adama Jílka a křest knihy Jiřího Lamberka v...
Cena za prostorové řešení instalace na Prague Photo 2017
Zpět na výpis