Fotogalerie (1)

Seznamovací kurz 1. ročníků - Zbraslavice

Naše škola organizuje seznamovací kurz žáků prvních ročníků. Kurz je
koncipován jako program, který je složen ze speciálních her a aktivit
zážitkového a teambuildingového charakteru určených ke stmelení
kolektivu, prevenci sociálně patologických jevů a celkově
k podpoře osobnostního rozvoje jedinců. Cílem těchto programů je
podporovat zdravý třídní kolektiv, prevence proti šikaně, kriminalitě,
alkoholismu.

Seznamovací kurz proběhne v rekreačním středisku
„U Starého rybníka“ Zbraslavice ve dnech 18. 9. - 22. 9. 2017.

www.zbraslavice.eu

CENA: 2 900 Kč
Splatnost v hotovosti 11. 9. 2017 třídnímu učiteli.

Vybavení:
Sportovní oblečení vhodné pro teplé, ale i chladné či deštivé dny, baterku,
sportovní, turistickou i domácí obuv. Dále poznámkový sešit, psací
potřeby, neprůhledný (bavlněný) šátek. Nezapomeňte na opalovací krém,
kartičku pojištěnce, případně osobní léky.

Doplněné vybavení: dlouhé kalhoty a mikinu, nůžky, pastelky, pláštěnku.
Doprava:

Odjezd: 18. 9. v 8.30 h od školy.
Návrat: 22. 9. v 13 h ke škole.

Přihlášku je třeba odevzdat 8. 9. 2017 třídnímu učiteli a v den odjezdu je
třeba odevzdat prohlášení o bezinfekčnosti.

Další aktuality

2. kolo přijímacího řízení na VOŠ 28. 6.
Úspěch absolventky školy Michael
Vernisáž výstavy Adama Jílka a křest knihy Jiřího Lamberka v...
Cena za prostorové řešení instalace na Prague Photo 2017
Zpět na výpis