2. kolo přijímacích a talentových zkoušek

Ředitelka školy MICHÆL - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o., v souladu s ust. § 60f zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), za účelem naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlašuje další kolo přijímací a talentové zkoušky.

Bližší info poskytne L. Scholzová na tel. čísle 602 314 047 nebo na e-mailu scholzoval@skolamichael.cz.

Pozvánku k přijímací a talentové zkoušce zašle ředitelka školy MICHÆL - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o. uchazeči nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání této zkoušky. Přihlášky je nutné zaslat nejpozději do 27. 2. 2018.

Termín přijímací a talentové zkoušky v dalším kole pro obory Fotografická tvorba, Grafický design a Design interiéru:
8. 3. 2018

Předpokládaný počet přijatých uchazečů:

obor 82-41-M/02 Užitá fotografie a média = 7
ŠVP Fotografická tvorba

obor 82-41-M/05 Grafický design = 7
ŠVP Grafický design a vizuální komunikace

obor 82-41-M/11 Design interiéru = 4
ŠVP Design interiéru

Ing. Monika Hrubešová
ředitelka školy

 

Další aktuality

20. MATURITNÍ PLES ŠKOLY MICHAEL
Úspěch absolventky školy Michael
Vernisáž výstavy Adama Jílka a křest knihy Jiřího Lamberka v...
Cena za prostorové řešení instalace na Prague Photo 2017
Zpět na výpis