O škole

Střední škola reklamní tvorby Michael vznikla v roce 1994 a je jedinou střední školou poskytující komplexní vzdělání v oblasti reklamy. Založil ji se svým synem Michalem Zdeněk Štěpánek, legenda české reklamy, který sám vypracoval i některá studijní skripta.

Filozofie školy

"Jak dělat dobrou reklamu a nedělat špatnou."
                                           Zdeněk Štěpánek

Poskytovat komplexní vzdělání a přípravu na činnost v reklamě. Velký důraz je kladen na praxi a vedení pedagogy, kteří ve svých oborech dosáhli špičkových výsledků. Většinou jsou známi široké veřejnosti. Pod jejich vedením se u nás rodí další osobnosti české reklamy.

Zaměření školy

Naši studenti nacházejí uplatnění prakticky ve všech odborných i administrativních pozicích reklamního, televizního a filmového průmyslu. Naší hlavní filozofií je maximální propojení teorie
a praxe s důrazem na jazykové vybavení. Mezi vyučující se proto řadí mnoho význačných osobností z daných oborů.
 

 

Vyšší odborná škola

Na střední školu navazuje naše Vyšší odborná škola Michael, která byla založena v roce 2011. Vyniká
v  propojenosti sedmi hlavních zaměření, takže absolventi jsou schopni perfektně pracovat v týmech
s ostatními odborníky reklamního průmyslu. Výuka probíhá formou vysokoškolského studia pod vedením význačných osobností daných oborů. Studenti během studia řeší konkrétní projekty v týmech
i na pracovištích, kde probíhají praxe a stáže. Po získání titulu diplomovaný specialista jsou proto schopni okamžitého nástupu do zaměstnání.

povinně zveřejňované informace